Statystyki

Z WikiSennik

Statystyka WikiSennik

W bazie danych jest 33 668 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat WikiSennik, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 2 291 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 0 plików.

Od uruchomienia WikiSennik było 1 844 139 odwiedzin stron i wykonano 69 712 edycji. Daje to średnio 2,07 edycje na stronę i 26,45 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 380 020 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 2 (czyli 0,00%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony

Katalog Dobrych Stron DI